Cele ochrony przeciwpożarowej VAT stawka

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej opodatkowane stawką 23 proc. VAT a nie 8 proc.

Do tej pory w przypadku dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności sprzętu przewozowo-samochodowego, sprzętu łączności, materiałów i środków wyposażenia specjalistycznego, wyposażenia zabezpieczającego, materiałów pędnych i smarów, nie korzysta już ze stawki 8 %. Na skutek postępowania wszczętego przez Komisję Europejską przeciwko Polsce  odnośnie obniżenia stawki VAT w przypadku tych towarów, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-639/13 orzekł, że stosowanie obniżonej stawki VAT (8%) jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Michał Sojka

Konsultant podatkowy B2B TAX

e-mail: m.sojka@b2btax.pl