Usługa najmu mieszkania przede wszystkim ze strony osób prywatnych i dla osób prywatnych od wielu lat cieszy się sporym powodzeniem. Pozwala ona właścicielom zagospodarować nieużywaną na co dzień własność i czerpać z tego regularny zysk, natomiast lokatorzy takiej przestrzeni zyskują możliwość zamieszkiwania w danym miejscu po uregulowaniu z góry określonej należności. Oczywiście wiele zależy od samego sformułowania umowy, ale zazwyczaj sytuacja jest klarowna i przynosi wymierne korzyści obu stronom. Ze względu na powszechność takiego rozwiązania nie dziwi to, że najem jako instytucja został wyszczególniony w ustawie o podatku dochodowym.

Stawka zryczałtowanego podatku od kilku lat wynosi 8,5 %, co stanowi poziom akceptowany raczej przez wszystkich i korzystniejszy od alternatywnego progu 18 % lub 32 % w myśl ustawy o PIT. Na rok 2019 przewidywane są jednak pewne modyfikacje w tymże zakresie, które niekoniecznie będą odbierane pozytywnie, jeżeli projekt rzeczywiście dojdzie do skutku w formie proponowanej w chwili obecnej. Choć termin ten wydaje się być odległy i na ten moment niewart dogłębnej analizy, to jednak trzeba wpierw mieć świadomość pewnego niezwykle istotnego czynnika, a mianowicie tego, że kwestię opodatkowania wynajmowanego mieszkania regulować będzie całoroczny dochód uzyskany w roku poprzedzającym wejście w życie przepisów. W ten sposób podatnicy uniknąć powinni nieprzyjemnej niespodzianki, która byłaby prawdopodobna przy wejściu przepisów już w 2018 roku.

Możliwość zastosowania stawki 8,5 % zniknie wedle szkicu ustawy w sytuacji, gdy zostanie przekroczony na przestrzeni roku limit stu tysięcy złotych przychodu z tytułu najmu, co przekłada się na ponad osiem tysięcy złotych miesięcznie. Wedle stanowiska przedstawionego przez Ministerstwo Finansów taki model działania doprowadzi do tego, że ze zryczałtowanego podatku korzystać będą dalej osoby udostępniające powierzchnie w ramach dodatkowego źródła przychodu, natomiast regulację odczują tylko osoby żyjące z tego typu działalności. Pewną wątpliwość budzić może przekonanie o tym, że przy takim progu dochodów z mieszkania niemożliwym jest prowadzenie innej, głównej działalności zarobkowej.

Limit ten nie zostanie jedynie ograniczony do pojedynczych osób. Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to również przekroczenie progu stu tysięcy złotych wyłączy możliwość używania preferowanej stawki. W praktyce może to zaowocować tym, że po przekonaniu się o nieopłacalności trwania we wspólności majątkowej osoby wynajmujące mieszkania masowo będą dążyć do jej zniesienia, co może stanowić pewną lukę w obecnie przewidywanym stanie prawnym.

Termin wejścia w życie nowych przepisów wydaje się być wprawdzie odległy, ale już dziś lepiej mieć świadomość ich wymogów oraz doniosłości, ponieważ decyduje on w praktyce o tym, jaką przybrać taktykę w związku z najmem na 2018 rok. Koniecznym wydaje się być przemyślenie zagadnienia i wybranie odpowiedniej strategii. Bez tego bowiem może się okazać, że nasze regularne na ten dzień przychody z tytułu umowy najmu zostaną odczuwalnie zredukowane, co ciężko poczytywać jako sytuację w jakikolwiek sposób korzystną.

Dobrze też podkreślić fakt tego, że limit dotyczy jedynie najmu prywatnego. Dla pewnych osób może to okazać się bodźcem do zmiany formy działalności i pewnego sprofesjonalizowania wynajmów mieszkań. To z kolei bardzo złożona kwestia i powtórnie wymagająca dogłębnej analizy z uwzględnieniem wielu indywidualnych czynników. Dobrze jednak zająć się swoimi planami na najbliższe dwa lata już dziś.

SZYMON BOKOTA

B2B TAX BANACH PIETRZAK SP. Z O.O.

e-mail: biuro@b2btax.pl