gmina akcyza

Gminy nie będą obowiązane spełniać żadnych obowiązków akcyzowych w związku z koniecznością zapewnieniem jej mieszkańcom węgla

Zgodnie z art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – do gminy oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 4, nie stosuje się przepisów art. 16, art. 21a ust. 1, art. 24e ust. 1 pkt 1, art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. a, ust. 3g i ust. 3j oraz art. 138i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w zakresie paliw stałych.
Oznacza to, żadne obowiązki akcyzowe nie będą ciążyć na Gminie.
W szczególności nie jest wymagana rejestracja jako pośredniczący podmiot węglowy ani nie trzeba składać żadnych deklaracji i prowadzić żadnych ewidencji. Nie trzeba również kolekcjonować żadnych oświadczeń.
Ustawa obecnie jest procedowana w Senacie, jednak nic nie zapowiada, aby w tym względzie miałyby zostać wniesione poprawki.
Ustawa oraz postęp prac w Senacie jest dostępna na stronie Senatu. Link przedstawiam poniżej:
https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1419.html

Andrzej Pietrzak
Doradca podatkowy
Nr wpisu 11377

CategoryJST