ZESPÓŁ

Andrzej Pietrzak

Doradca podatkowy nr wpisu 11377

Specjalista w zakresie problematyki podatku od towarów i usług. Świadczy usługi doradztwa podatkowego dla kluczowych klientów kancelarii (w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów z branży energetycznej, budowlanej i transportowej).

Pracownik organów podatkowych i skarbowych (urzędu skarbowego, izby skarbowej oraz urzędu kontroli skarbowej) w latach 2005-2010, oraz Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w latach 2010-2014.

Jest odpowiedzialny za udzielanie konsultacji podatkowych, sporządzanie opinii, ekspertyz i pism procesowych. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu podatku od towarów i usług przed organami podatkowymi, skarbowymi i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor kilkunastu artykułów o tematyce podatkowej.

Język: polski, angielski

Tel: 888 200 301

e-mail:  a.pietrzak@b2btax.pl