Umowa deweloperska jako podstawa uzyskania ulgi mieszkaniowej Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych konstytuuje szereg zwolnień przedmiotowych. Jednym z przyznanych przez ustawodawcę uprawnień, jest możliwość skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Na tej podstawie, dochody osiągnięte w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub prawa majątkowego są zwolnione z 19% podatku…

Koszty pobierane przez komorników oraz ich dalsze losy nie są czymś, co można w pełni pojąć bez zagłębienia się w odpowiednie przepisy. Nawet mimo jednak zdawałoby się precyzyjnych regulacji dotyczących tego zagadnienia aż do niedawna nie było pełnej jasności w kwestiach z zakresu podatkowego. Spór budził bowiem podatek VAT naliczany najczęściej dodatkowo przez komorników w…

Usługa najmu mieszkania przede wszystkim ze strony osób prywatnych i dla osób prywatnych od wielu lat cieszy się sporym powodzeniem. Pozwala ona właścicielom zagospodarować nieużywaną na co dzień własność i czerpać z tego regularny zysk, natomiast lokatorzy takiej przestrzeni zyskują możliwość zamieszkiwania w danym miejscu po uregulowaniu z góry określonej należności. Oczywiście wiele zależy od…

Usługi doradcze odgrywają na rynku bardzo dużą rolę. Korzystają z niej podmioty, które skupiają swoją działalność jedynie na lokalnym rynku, jak i te, które stanowią międzynarodowe korporacje. Nie wszystkimi zadaniami są w stanie zająć się wewnętrzne działy prawne czy osoby odpowiedzialne za planowanie dalszych posunięć czy sygnalizowanie potencjalnych trudności – nie ma w tym niczego…

Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie mające służyć zarówno przedsiębiorcy, jak i organom kontroli. Przemawia za nim prosta idea, a mianowicie dostarczenie pewnego wzoru elektronicznej księgowości. Taki powszechnie obowiązujący standard przekładać się ma z jednej strony na zwiększoną przejrzystość i jasno określone wymogi dla dokumentacji transakcji i innych operacji, a z drugiej strony umożliwiać państwowym jednostkom…

Split payment to nowe rozwiązanie, które ma uszczelnić system regulowania należności z tytułu podatku VAT – metoda ta z powodzeniem jest stosowana między innymi we Włoszech oraz w Czechach, a Komisja Europejska rekomenduje ją jako niezwykle skuteczną zaporę dla przestępstw o charakterze gospodarczym, co nie stanowi założenia pozbawionego słuszności. Nie da się jednak zaprzeczyć temu,…

Split payment – szczegóły projektu. W ramach uszczelniania systemu podatkowego dnia 12 maja 2017 roku zaproponowano projekt mający doprowadzić do zlikwidowania luki dotychczas w wymierny sposób dręczącej państwo w płaszczyźnie podatku VAT. Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)…

          Od dnia 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami związanymi z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowe zmiany, które przewidziane zostały w art. 15d ust. 1 wskazanej ustawy dotyczą zmian w kwestii zaliczania…

Istotne zmiany WNT 2017 Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa regulacja dotycząca zadeklarowania podatku VAT z tytułu WNT. W nowym stanie prawnym podatnik ma trzy miesiące na dokonanie powyższej czynności. W przypadku opóźnienia konieczna będzie zapłata odsetek od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Zmiany WNT 2017 w treści art….

Kasy fiskalne 2017 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz….

Page 2 of 5 1 2 3 4 5