ZESPÓŁ

Bartosz Banach

Doradca podatkowy nr wpisu 10859

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oraz Podyplomowego Studium Podatkowego Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2008-2010 dyrektor oddziału Śląskiego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. a w latach 2010-2013 doradca podatkowy w TK Telekom Sp. z o.o. w Warszawie (spółka z grupy PKP).

Doświadczony specjalista w zakresie doradztwa związanego z optymalizacją rozliczeń podatkowych w zakresie podatków dochodowych, planowania najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji projektów inwestycyjnych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych w szczególności w tematyce dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing).

Reprezentuje klientów w kilkunastu postępowaniach kontrolnych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym z zakresu prawa celnego i egzekucyjnego. Autor kilkunastu artykułów o tematyce podatkowej.

Tel: 603 468 149

e-mail:  b.banach@b2btax.pl