W dniu 12 marca 2017 r. przekazano do podpisu projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – w związku z przedmiotowym rozporządzeniem podatnicy mogą sporządzać dokumentacje, składać oświadczenia i załączniki do deklaracji CIT/ST do 30 września 2018 r. za rok 2017. Tekst rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z…

Planowane na 2018 rok zmiany w ustawach traktujących o poszczególnych podatkach trudno uznać za korzystne dla podatników. Jedną z nich jest idea minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Takie rozwiązanie -a właściwie typ podatku – będzie stanowić pewne novum na gruncie polskiego systemu podatkowego. O ile jego wysokość w obecnie projektowanym kształcie nie przeraża, to…

Ostatnie miesiące przynoszą wiele projektowanych rozwiązań, które mają pomóc zwalczać nieuczciwe praktyki wśród przedsiębiorców. Taktyka stosowana przez Ministerstwo Finansów póki co przynosi ewidentne skutki – uszczelnienie pozwala uzyskiwać kolejne miliardy złotych z podatku VAT, które dotychczas niejako przeciekały przez państwowe sito. Radykalizacja działań w zwalczaniu wyłudzeń ma różnorodną postać. Pewne pomysły mogą budzić spore kontrowersje…

Wniosek o interpretację indywidualną bardzo często stanowi najlepszą możliwą broń podatnika. Może on jasno sformułować swoje wątpliwości, wskazać sposób, w jaki należałoby – korzystnie dla niego – je rozwiać, a także dysponuje pewnością tego, że skoro organ przychylił się do jego stanowiska, to w takim wypadku swobodnie skorzysta bez negatywnych dla siebie konsekwencji z danej…

Dotychczas umowy menadżerskie uchodziły za dosyć korzystne rozwiązanie z różnych powodów. Były one w niektórych branżach preferowane, a dzięki osiąganym przez nie rezultatom nie stanowiły one rzadkości. Nadchodzą jednak zmiany w zakresie przepisów o CIT i PIT, które doprowadzą do odczuwalnego zmniejszenia ich opłacalności, a przynajmniej pod najbardziej nas interesującym kątem podatkowym.                 Wpierw jednak…

Umowa deweloperska jako podstawa uzyskania ulgi mieszkaniowej Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych konstytuuje szereg zwolnień przedmiotowych. Jednym z przyznanych przez ustawodawcę uprawnień, jest możliwość skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Na tej podstawie, dochody osiągnięte w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub prawa majątkowego są zwolnione z 19% podatku…

Usługa najmu mieszkania przede wszystkim ze strony osób prywatnych i dla osób prywatnych od wielu lat cieszy się sporym powodzeniem. Pozwala ona właścicielom zagospodarować nieużywaną na co dzień własność i czerpać z tego regularny zysk, natomiast lokatorzy takiej przestrzeni zyskują możliwość zamieszkiwania w danym miejscu po uregulowaniu z góry określonej należności. Oczywiście wiele zależy od…

Usługi doradcze odgrywają na rynku bardzo dużą rolę. Korzystają z niej podmioty, które skupiają swoją działalność jedynie na lokalnym rynku, jak i te, które stanowią międzynarodowe korporacje. Nie wszystkimi zadaniami są w stanie zająć się wewnętrzne działy prawne czy osoby odpowiedzialne za planowanie dalszych posunięć czy sygnalizowanie potencjalnych trudności – nie ma w tym niczego…

          Od dnia 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami związanymi z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowe zmiany, które przewidziane zostały w art. 15d ust. 1 wskazanej ustawy dotyczą zmian w kwestii zaliczania…

Działy specjalne produkcji rolnej a prowadzone pełnej rachunkowości Dodano: art.15 ust. 2 ustawy o PIT Od 1 stycznia 2016r. ustawodawca wprowadził do ustawy o PIT art. 15 ust. 2, którym to nałożył na podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w określonych sytuacjach. Dotychczas funkcjonujący samodzielnie art. 15 (a obecnie…

Page 1 of 21 2