Nowe zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od 2019 r.   W przypadku transakcji zawieranych od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zmiany te dotyczą określenia podmiotów zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, rodzajów transakcji, jakie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Znowelizowane przepisy ustaw podatkowych nakładają na…

W dniu 12 marca 2017 r. przekazano do podpisu projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej – w związku z przedmiotowym rozporządzeniem podatnicy mogą sporządzać dokumentacje, składać oświadczenia i załączniki do deklaracji CIT/ST do 30 września 2018 r. za rok 2017. Tekst rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z…

Ostatnie miesiące przynoszą wiele projektowanych rozwiązań, które mają pomóc zwalczać nieuczciwe praktyki wśród przedsiębiorców. Taktyka stosowana przez Ministerstwo Finansów póki co przynosi ewidentne skutki – uszczelnienie pozwala uzyskiwać kolejne miliardy złotych z podatku VAT, które dotychczas niejako przeciekały przez państwowe sito. Radykalizacja działań w zwalczaniu wyłudzeń ma różnorodną postać. Pewne pomysły mogą budzić spore kontrowersje…

Wniosek o interpretację indywidualną bardzo często stanowi najlepszą możliwą broń podatnika. Może on jasno sformułować swoje wątpliwości, wskazać sposób, w jaki należałoby – korzystnie dla niego – je rozwiać, a także dysponuje pewnością tego, że skoro organ przychylił się do jego stanowiska, to w takim wypadku swobodnie skorzysta bez negatywnych dla siebie konsekwencji z danej…

Ceny transferowe – szczegółowe obowiązki największych podatników od 2016 r. Od 2016 r. ustawodawca nakłada na największe polskie firmy specjalne obowiązki sprawozdawcze, wiążące się z pełnieniem przez nie dominującej roli w ramach dużych grup kapitałowych. Co powinna zawierać nowa dokumentacja: dokumentację wymaganą od wszystkich podmiotów, których przychody lub koszty przekroczą 20 mln euro (czyli dokumentację…

Ceny transferowe – skala działalności a zakres obowiązków dokumentacyjnych od 2017 r. Przychody lub koszty przekraczają 2mln euro W powyższej kategorii obowiązek dokumentacyjny będzie dotyczył największej liczby podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, z uwagi na relatywnie niewielkie progi. Dokumentację będzie należało przygotować, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 1) przychody lub koszty podatnika przekroczą…

Zmiany w zakresie cen transferowych w 2016/2017r. 9 października Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przynoszącą zupełnie nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej. Nowelizacja ta jest efektem prac, jakie toczą się w ramach inicjatywy OECD dotyczącej zwalczania erozji podstawy…