Kontakt w sprawie oferty dotyczącej sporządzenia dokumentacji cen transferowych.


Jeżeli będą Państwo zainteresowani ofertą sporządzenia profesjonalnej dokumentacji cen transferowych prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego  lub o kontakt z Kancelarią pod nr 603-468-149.


Przekazane przez Państwa dane pozwolą nam na wstępną, szacunkową ocenę ilości dokumentacji podatkowych do sporządzenia oraz wysokości wynagrodzenia Kancelarii za sporządzenie ww. dokumentacji.


Przygotowując dokumentację Kancelaria nie ogranicza się do wyłącznie do regulacji krajowych ale bazuje również na Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.


Doświadczenie wskazuje iż podatnicy przygotowując dokumentację cen transferowych we własnym zakresie mogą pominąć pewne istotne aspekty formalne takich dokumentacji lub też nie przygotować dokumentacji dla niektórych rodzajów transakcji, co do których nie mają świadomości o konieczności przygotowania takich dokumentacji.


Kancelaria świadczy również usługi w zakresie weryfikacji już sporządzonych dokumentacji podatkowych, co pozawala na zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego przedsiębiorców..


W celu dokonania wyceny prosimy  o podanie następujących danych:

     • listę podmiotów powiązanych, ze wskazaniem charakteru powiązań: kapitałowe (powyżej 25% udziałów), osobowe lub rodzinne (osoby będące członkami zarządów lub rad nadzorczych w kilku podmiotach, lub których najbliżsi członkowie rodziny są członkami rad nadzorczych lub zarządów w podmiotach z którymi dokonywane są transakcje);;

     • rodzaj i wartość zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w danym roku (transakcje zakup, sprzedaży – towarów handlowych, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości, umowy pożyczki, poręczenia, najmu/dzierżawy nieruchomości, świadczenie usług – usługi budowlane, transportowe, informatyczne, itp., z wyszczególnieniem osiągniętej i szacowanej wartości poszczególnych transakcji wyrażonej w PLN

Prośba o ofertę

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości