Reprezentacja klientów – oszustwa karuzelowe.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują na intensywne prowadzenie przez organy podatkowe postępowań w stosunku do podmiotów, będących ofiarami przestępstw karuzelowych.

 Oszustwa karuzelowe są odmianą transakcji łańcuchowych. Podobnie jak transakcje łańcuchowe dokonywane  są przez łańcuch przedsiębiorców prowadzący do nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT przez fikcyjność obrotu, zafałszowanie stron rzeczywistej transakcji, ukrycie rzeczywistego miejsca dostawy lub nabycia, manipulacje ceną, rodzajem asortymentu, jednostkami towaru itp.

Oszustwa karuzelowe posiadają cechy, które szczególnie wyrażają ten typ oszustw. Są to mianowicie:

  1. międzynarodowy charakter– transakcje dokonywane są pomiędzy podatnikami z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich. System podatku VAT pozwala na nabycie towarów opodatkowanych stawką zerową.  Następnie jeden z podatników nalicza i pobiera VAT (zawarty w cenie sprzedaży), którego nie odprowadza do budżetu państwa, powiększając w ten sposób swój zysk. Im więcej firm i państw członkowskich jest w łańcuchu, tym trudniej jest wykryć oszustwo.
  2. dostawy wewnątrzwspólnotowe– oszustwa karuzelowe VAT zwykle opierają się na wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W większości przypadków, broker dokonujący tej dostawy będzie wnioskował o zwrot podatku, gdyż dokonał zapłaty podatku VAT zawartego w cenie zakupu towarów, a jednocześnie wystąpiła u niego sprzedaż opodatkowana stawką 0% lub sprzedaż zwolniona z opodatkowania
  3. przepływ towarów– chociaż transakcje są symulowane, w oszustwach karuzelowych VAT często krążą rzeczywiste towary (wraz z odpowiednimi przepływami pieniężnymi). Państwa członkowskie stwierdzały przypadki wykorzystywania towarów, w szczególności samochodów, tekstyliów, kart telefonicznych, środków owadobójczych, ciężarówek, odzieży, artykułów spożywczych, napojów, metali szlachetnych, alkoholu, mięsa, części zamiennych, paliw, skór, żelaza, produktów za stali oraz oleju rzepakowego,
  4. bardzo szybkie płatności– zwykle towar przechodzi przez cały łańcuch dostaw krajowych w jeden dzień. Można nawet wskazać dwie dostawy do firm, gdzie towar dwa razy przebył całą drogę poprzez brokera dokonującego WDT, kraj spoza UE, znikającego podatnika, bufor i handlowców w ciągu dwóch dni. Jest to możliwe, ponieważ ze względu na zorganizowany sposób działania, nabywcy i dostawcy zawsze są pewni transakcji na każdym etapie,
  5. metody płatności– typowy dla zachowań rynkowych kredyt kupiecki prawie nie występuje. W wykrytych oszustwach, w których nie występowały płatności gotówkowe, zapłata przybierała zwykle formę przelewu bankowego (pieniądze przebywały na koncie bardzo krótko, a konto było założone na firmę, bez odniesienia do osób fizycznych). W niektórych przypadkach pieniądze spływały od osoby trzeciej, innej niż odbiorca widniejący na fakturze
  6. brak problemów z rozpoczęciem działalności– firma uczestnicząca w oszustwie karuzelowym nie musi zmagać się z typowymi problemami firm rozpoczynających działalność. Zintegrowanie z łańcuchem dostaw następuje bezproblemowo od samego początku, obrót jest od razu bardzo wysoki, a ryzyko handlowe niewielkie, ponieważ z góry określani są dostawcy i nabywcy.

Jedyną możliwością uniknięcia dotkliwych sankcji przez nieświadomych uczestników karuzeli, w razie kontroli skarbowej,  jest udowodnienie przez przedsiębiorcę działania w dobrej wierze.

 Kancelaria specjalizuje się w zastępstwie procesowym w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w Urzędach Kontroli Skarbowej oraz w urzędach skarbowych. Skutecznie pomagamy przedsiębiorcom uniknąć dotkliwych sankcji związanych z oszustwami karuzelowymi zarówno na etapie planowania transakcji jak i w czasie kontroli skarbowych..