Postępowania podatkowe

W ramach świadczonych usług Kancelaria zajmuje się obsługą postępowań podatkowych (w tym przed organami celnymi), skarbowych i sądowo-administracyjnych. Kancelaria na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Wspólnicy Kancelarii – doradcy podatkowi dzięki wieloletniemu doświadczeniu, prowadzeniu kilkudziesięciu postępowań posiadają wiedzę w dziedzinie procedur podatkowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych pozwalającą na skuteczne reprezentowanie Klientów.

Wspólnicy Kancelarii specjalizują się w obsłudze postępowań dotyczących między innymi przestępstw karuzelowych w podatku VAT, postępowaniach dotyczących procederu „kupowania” faktur kosztowych oraz postępowaniach w zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł.
Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje :

 • kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi. Kancelaria zapewnia uczestnictwo doradcy podatkowego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny),
 • przygotowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji prawa podatkowego,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach postępowania sądowo – administracyjnego,
 • reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwo podatkowe w sprawach nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji podatkowych, w szczególności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania, a także przygotowywanie odpowiednich wniosków i prowadzenie postępowań w tym zakresie,
 • konsultacje dotyczące treści pism samodzielnie przygotowanych w toku postępowań przez Klienta,
 • reprezentację klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym sporządzanie skarg konstytucyjnych.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości