Ulga badawczo-rozwojowa – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r. Uchylono: art. 26c ustawy o PIT i art. 18b ustawy o CIT Dodano: art. 26e ustawy o PIT i art. 18d ustawy o CIT Od 2016 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa, tzw. badawczo-rozwojowa, która zastąpiła obowiązującą uprzednio ulgę na zakup nowych technologii. Istotą tej ulgi…