Regulacja opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych od dnia 1 stycznia 2016 r. Dodano: art. 25b, art. 25c, art. 25d, art. 25e, art. 25f i art. 25g ustawy o PIT Obowiązujące do 31 grudnia 2015r. przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań…

Uchylenie przepisów – bieżące rozliczanie kosztów nieopłaconych.  Uchylono: art. 24d ustawy o PIT i art. 15b ustawy o CIT Podatnicy PIT i CIT prowadzący rachunkowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych do 31 grudnia 2015 r. zobowiązani byli przy rozliczaniu podatku dochodowego, do dokonywania korekt kosztów zaksięgowanych w sytuacji kwoty te nie…

Zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 r. Dodano:   art. 15 ust. 4i ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3j ustawy o CIT Od 1 stycznia 2016 r. jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, spowodowana jest rabatem, skontem, opustem cenowym, zwrotem towarów, czy też premią pieniężną,…

Skutki wypłaty wynagrodzenia osobie fizycznej z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka rady nadzorczej na gruncie podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych o zdrowotnych. Skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej uzyskane przez osobę fizyczną należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt….