Ceny transferowe – skala działalności a zakres obowiązków dokumentacyjnych od 2017 r. Przychody lub koszty przekraczają 2mln euro W powyższej kategorii obowiązek dokumentacyjny będzie dotyczył największej liczby podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, z uwagi na relatywnie niewielkie progi. Dokumentację będzie należało przygotować, jeśli łącznie zostaną spełnione dwa warunki: 1) przychody lub koszty podatnika przekroczą…