Działy specjalne produkcji rolnej a prowadzone pełnej rachunkowości Dodano: art.15 ust. 2 ustawy o PIT Od 1 stycznia 2016r. ustawodawca wprowadził do ustawy o PIT art. 15 ust. 2, którym to nałożył na podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w określonych sytuacjach. Dotychczas funkcjonujący samodzielnie art. 15 (a obecnie…