Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej opodatkowane stawką 23 proc. VAT a nie 8 proc. Do tej pory w przypadku dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności sprzętu przewozowo-samochodowego, sprzętu łączności, materiałów i środków wyposażenia specjalistycznego, wyposażenia zabezpieczającego, materiałów pędnych i smarów, nie korzysta już ze stawki 8 %. Na skutek postępowania wszczętego…