Działy specjalne produkcji rolnej a prowadzone pełnej rachunkowości Dodano: art.15 ust. 2 ustawy o PIT Od 1 stycznia 2016r. ustawodawca wprowadził do ustawy o PIT art. 15 ust. 2, którym to nałożył na podatników osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w określonych sytuacjach. Dotychczas funkcjonujący samodzielnie art. 15 (a obecnie…

Regulacja opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych od dnia 1 stycznia 2016 r. Dodano: art. 25b, art. 25c, art. 25d, art. 25e, art. 25f i art. 25g ustawy o PIT Obowiązujące do 31 grudnia 2015r. przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań…