W dniu 29 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie sygn. C-276/14 wydał wyrok, doprecyzowany następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15, w którym wskazano, że samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowe nie mają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o podatku VAT, a…

Stosowanie prewspółczynnika wstecz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w którym zakwestionował stanowisko fiskusa, który nakazał gminie stosować do korekt przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika, obowiązujące dopiero od 1 stycznia 2016 r. Zdaniem sądu w rozliczeniach za okres do 1 stycznia 2016 r. gmina ma prawo do kalkulacji proporcji zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego…

Prewspółczynnik VAT Wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku rozwiązania w zakresie prawa do odliczenia zasadniczo zmieniają prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego w przypadku towarów i usług o charakterze mieszanym, tj. wykorzystywanym zarówno do działalności opodatkowanej podatnika jak i  nie objętej podatkiem VAT. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o…