Skutki wypłaty wynagrodzenia osobie fizycznej z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka rady nadzorczej na gruncie podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych o zdrowotnych. Skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej uzyskane przez osobę fizyczną należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt….