Umowa deweloperska jako podstawa uzyskania ulgi mieszkaniowej Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych konstytuuje szereg zwolnień przedmiotowych. Jednym z przyznanych przez ustawodawcę uprawnień, jest możliwość skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Na tej podstawie, dochody osiągnięte w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości lub prawa majątkowego są zwolnione z 19% podatku…