Dotychczas umowy menadżerskie uchodziły za dosyć korzystne rozwiązanie z różnych powodów. Były one w niektórych branżach preferowane, a dzięki osiąganym przez nie rezultatom nie stanowiły one rzadkości. Nadchodzą jednak zmiany w zakresie przepisów o CIT i PIT, które doprowadzą do odczuwalnego zmniejszenia ich opłacalności, a przynajmniej pod najbardziej nas interesującym kątem podatkowym.                 Wpierw jednak…