Usługi doradcze odgrywają na rynku bardzo dużą rolę. Korzystają z niej podmioty, które skupiają swoją działalność jedynie na lokalnym rynku, jak i te, które stanowią międzynarodowe korporacje. Nie wszystkimi zadaniami są w stanie zająć się wewnętrzne działy prawne czy osoby odpowiedzialne za planowanie dalszych posunięć czy sygnalizowanie potencjalnych trudności – nie ma w tym niczego…