USTNE PORADY PRAWNE

Kancelaria proponuje przygotowywanie formalnych opinii i komentarzy podatkowych zawierających analizę przedstawionych problematycznych zagadnień podatkowych, a także argumentację dla potrzeb dyskusji z władzami podatkowymi.

Kompleksowe doradztwo podatkowe w formie pisemnych opinii, zawiera m. in.:

  • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych;
  • opracowanie struktur i rozwiązań podatkowych związanych z działalnością, w tym również w związku z transakcjami transgranicznymi;
  • interpretację przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz praktyki podatkowej organów skarbowych.