Kontakt

B2B TAX BANACH PIETRZAK SP. Z O.O.

SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Numer w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego – 534

Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 30 lok. 1
40-055 Katowice

NIP: 634-286-51-08

REGON: 364587055

KRS: 0000621161

email: biuro@b2btax.pl

tel: (32) 739 05 67
kom: 603-468-149

fax: (32) 733 04 28

Night view of the International Conferrence Centre in Katowice, Silesia

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Mapa

  Doradca podatkowy Katowice – w ramach świadczonych usług Kancelaria zajmuje się obsługą postępowań podatkowych (w tym przed organami celnymi), skarbowych i sądowo-administracyjnych. Kancelaria na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych.

  Doradca podatkowy Katowice – w ramach świadczonych usług Kancelaria świadczy usługi doradcze związane z tematyką cen transferowych – analizy, planowania oraz dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

  Doradca podatkowy Katowice – Kancelaria proponuje przygotowywanie formalnych opinii i komentarzy podatkowych zawierających analizę przedstawionych problematycznych zagadnień podatkowych, a także argumentację dla potrzeb dyskusji z władzami podatkowymi.