Dokumentacje cen transferowych

Profesjonalne dokumentowanie transakcji między podmiotami powiązanymi

Postępowania podatkowe

Uczestnictwo w sporach przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi. 

Opinie podatkowe

Kancelaria proponuje przygotowywanie formalnych opinii i komentarzy podatkowych zawierających analizę przedstawionych problematycznych zagadnień podatkowych, a także argumentację dla potrzeb dyskusji z władzami podatkowymi.

Rozliczenia VAT w JST

Kancelaria świadczy na rzecz JST usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniami podatku od towarów i usług Gminy.

Szkolenia podatkowe

Kancelaria organizuje szkolenia o tematyce podatkowej

Audyt podatkowy

Kancelaria świadczy usługi przeprowadzenia audytu podatkowego

Oszustwa karuzelowe

Kancelaria świadczy usługi reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych w sprawie przestępstw karuzelowych.

Ustne porady prawne

Kancelaria udziela porad prawno-podatkowych związanych z bieżącym stosowaniem prawa podatkowego.