Gminy nie będą obowiązane spełniać żadnych obowiązków akcyzowych w związku z koniecznością zapewnieniem jej mieszkańcom węgla Zgodnie z art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – do gminy oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 4,…