Od dnia 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami związanymi z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowe zmiany, które przewidziane zostały w art. 15d ust. 1 wskazanej ustawy dotyczą zmian w kwestii zaliczania…