Uchylenie przepisów – bieżące rozliczanie kosztów nieopłaconych.  Uchylono: art. 24d ustawy o PIT i art. 15b ustawy o CIT Podatnicy PIT i CIT prowadzący rachunkowość w formie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych do 31 grudnia 2015 r. zobowiązani byli przy rozliczaniu podatku dochodowego, do dokonywania korekt kosztów zaksięgowanych w sytuacji kwoty te nie…