Najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB1/4511-1115/15/PSZ) zmienia dotychczasowy pogląd fiskusa nt. najmu krótkotrwałego.

W przedmiotowej sprawie osoba fizyczna zamierzała wynajmować we własnym mieszkaniu dwa pokoje osobom postronnym. Wynajem miał być sporadyczny i polegać na udostępnianiu pokoi na czas weekendów, podczas miesięcy letnich, nieprowadzony w sposób zorganizowany, na podstawie zwykłej umowy ustnej. Zainteresowany chcąc się upewnić odnośnie stawki PIT zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie. Zdaniem wnioskodawcy, jako osoba fizyczna uprawniony ma prawo do rozliczenia ryczałtu w stawce 8,5 proc.

W interpretacji podatkowej dyrektor izby skarbowej zwrócił uwagę, że kwestią istotną jest kwalifikacja zysków z najmu do właściwego źródła przychodów, jakim są: pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust.1 pkt 3 o PIT) lub najem i dzierżawa (art.10 ust. 1 pkt3 o PIT). Ryczałtem w stawce 8,5 proc. mogą być tylko opodatkowane przychody, mające swe źródło w umowie najmu. W przypadku, gdy najem posiada cechy działalności gospodarczej, prowadzącej we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz zorganizowany stawkami odpowiednimi do rozliczenia są 18 i 32 proc. PIT, a wynajmujący jest w takiej sytuacji uznawany za przedsiębiorcę.

W interpretacji indywidualnej organ przyznał rację wnioskodawcy i uznał ,że planowane czynności nie mają charakteru zorganizowanego, a więc nie mogą stanowić przychodu z działalności gospodarczej.

Zwracamy uwagę, iż do niedawna fiskus przedstawiał odmienne stanowisko. Interpretacja powyższa może być pomocna osobom dokonującym krótkotrwałego najmu w obniżeniu stawki PIT. Co więcej podział na najem krótko i długotrwały jest co do zasady nieznany przepisom prawa podatkowego i został wprowadzony przez organy podatkowe. W ocenie Kancelarii należałoby doprecyzować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak by w przyszłości nie dochodziło do wątpliwości interpretacyjnych z kwalifikowaniem przychodów z najmu do właściwego źródła.

CategoryVAT