Ulga badawczo-rozwojowa – zmiany od dnia 1 stycznia 2016 r. Uchylono: art. 26c ustawy o PIT i art. 18b ustawy o CIT Dodano: art. 26e ustawy o PIT i art. 18d ustawy o CIT Od 2016 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa, tzw. badawczo-rozwojowa, która zastąpiła obowiązującą uprzednio ulgę na zakup nowych technologii. Istotą tej ulgi…

Zmiany w zakresie korekty przychodów i kosztów od 1 stycznia 2016 r. Dodano:   art. 15 ust. 4i ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3j ustawy o CIT Od 1 stycznia 2016 r. jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, spowodowana jest rabatem, skontem, opustem cenowym, zwrotem towarów, czy też premią pieniężną,…