Odmienna właściwość organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT.

Większość przepisów określających szczególne zasady ustalania właściwości organów podatkowych zostało uchylonych.  Szczególne znaczenie ma uchylony art. 3 ust. 1 ustawy o VAT .Organem podatkowym właściwym dla podatnika był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  W sytuacji odmienności miejsc wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT a miejscem zamieszkania podatnika (adresem siedziby), rozliczanie przez podatnika w przypadku VAT , PIT  lub CIT odbywało się  w różnych urzędach skarbowych.

Wprowadzona zmiana korzystnie reguluje tą kwestię, doprowadzając do ustalenia właściwego urzędu skarbowego dla podatnika w przypadku wszystkich podatków.

Michał Sojka

Konsultant podatkowy B2B TAX

e-mail: m.sojka@b2btax.pl