Skutki wypłaty wynagrodzenia osobie fizycznej z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka rady nadzorczej na gruncie podatków dochodowych oraz ubezpieczeń społecznych o zdrowotnych. Skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej uzyskane przez osobę fizyczną należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt….

Najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB1/4511-1115/15/PSZ) zmienia dotychczasowy pogląd fiskusa nt. najmu krótkotrwałego. W przedmiotowej sprawie osoba fizyczna zamierzała wynajmować we własnym mieszkaniu dwa pokoje osobom postronnym. Wynajem miał być sporadyczny i polegać na udostępnianiu pokoi na czas weekendów, podczas miesięcy letnich, nieprowadzony w sposób zorganizowany, na podstawie zwykłej umowy ustnej. Zainteresowany chcąc się…

Page 5 of 5 1 3 4 5