Stosowanie prewspółczynnika wstecz

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w którym zakwestionował stanowisko fiskusa, który nakazał gminie stosować do korekt przepisy dotyczące tzw. prewspółczynnika, obowiązujące dopiero od 1 stycznia 2016 r.

Zdaniem sądu w rozliczeniach za okres do 1 stycznia 2016 r. gmina ma prawo do kalkulacji proporcji zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w uchwale z 24 października 2011 r. (sygn. I FPS 9/10). NSA uznał, że czynności nieopodatkowane nie mają wpływu na proporcję rozliczenia VAT. Dla gmin oznacza to możliwość odliczenia VAT od wydatków związanych jednocześnie z jej działalnością publiczną oraz gospodarczą (np. najmem lub dzierżawą).

W praktyce oznacza to – jak wskazał WSA – że proporcja w liczniku ma zawierać sumę sprzedaży z VAT, a w mianowniku sumę sprzedaży z VAT i zwolnionej, bez innych wpływów. Co istotne, sąd stwierdził też, podważając argumenty fiskusa, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE nie może być używane przez organy podatkowe na niekorzyść podatnika.

Państwo polskie miało prawo do zmiany przepisów od 2016 r. Nie może jednak powoływać się na prawo unijne celem sanowania błędnej implementacji dyrektywy 112 VAT. Takie prawo może przysługiwać tylko podatnikowi.